• Węglarka 3W – wersja zmodernizowana

    Szczegółowy widok podwozia węglarki 3W po modernizacji. Widoczny zawór rozrządczy Oerlikona ESt3e, zbiornik powietrza pomocniczy oraz zbiornik sterujący. Do podstawy zaworu doprowadzony jest przewód główny, a z samego zaworu wyprowadzone są dodatkowo cięgła odluźniacza zakończone uchwytami.

«  |