Wagony bagażowe

Epoka III

  • Wagon bagażowy Fy

    Wagon bagażowy budowy niemieckiej (ex Pw3 Pr11), oznaczony na PKP serią Fy o numerze 34613. Przydział: St. mac. Bydgoszcz, DOKP Gdańsk. Model fabryczny (Tillig), epoka IIIc, stan fabryczny: