• Węglarka 3W – wersja zmodernizowana

    Szczegółowy widok podwozia węglarki 3W po modernizacji. Widoczny zawór rozrządczy Oerlikona, zbiornik powietrza pomocniczy oraz sterujący.

«  |