• Węglarka 3W – poprawki

    Podwozie węglarki 3W po poprawkach. W ramach poprawek wagon otrzymał nowe poprzecznice oraz nowe mocowanie zaworu rozrządczego.

«  |