• Dodatkowe ciężarki

    Widok nakrętki M8 stanowiącej dodatkowe dociążenie wagonów Gbs [1550] i Gbqss [1573]. Każdy z wagonów został dociążony dwoma takimi nakrętkami.

«  |