• Unieruchomiony wózek

    Zdjęcie od góry unieruchomionego jednoosiowego wózka wagonu Gbs [1550].

«  |