• Podwozie węglarki 3W

    Porównanie widoków podwozia węglarki 3W z hamulcem Westinghouse’a Lu V1 z obu stron. Widoczny m.in. charakterystyczny zawór rozrządczy hamulca.

«  |