• Podwozie węglarki 3W

    Widok ogólny podwozia węglarki 3W z hamulcem Westinghouse’a Lu V1.

«  |