• Tłuczeń

    Położony i wybalastowany tłuczniem tor. Jako balast został wykorzystany podbarwiony farbami olejnymi tłuczeń firmy POLAK. Tłuczeń został uformowany w pryzmę „na sucho” przy pomocy miękkiego pędzla, a następnie zakropiony mocno rozcieńczonym klejem polimerowym.

«  |