• Podwozie węglarki niskoburtowej

    Podwozie węglarki niskoburtowej

    Widok zmodyfikowanego podwozia węglarki niskoburtowej ze składu techniczno-gospodarczego.

«  |