• Węglarka niskoburtowa

    Węglarka niskoburtowa

    Widok węglarki niskoburtowej ze składu techniczno-gospodarczego.

«  |