• Podwozie wagonu-magazynu

    Podwozie wagonu-magazynu

    Widok podwozia wagonu magazynu ze składu techniczno-gospodarczego.

«  |