• Wagon-magazyn

    Wagon-magazyn

    Widok wagonu magazynu ze składu techniczno-gospodarczego.

«  |