• Podwozie wagonu warsztatowego

    Podwozie wagonu warsztatowego

    Widok podwozia wagonu warsztatowego zbudowanego na bazie wagonu bagażowego pruskiej budowy.

«  |