• Zlutowany model wapniarki

    Zlutowany model wapniarki

    Zlutowany model wapniarki. Widok detali ściany czołowej wagonu.

«  |