• Klejenie warstw kół III osi

    Klejenie warstw kół III osi

    Etap klejenia warstw odciążków i elementów korby kół III osi wiązanej. Na zdjęciu widoczny jest sposób zapewnienia równoległości i prostopadłości otworów w klejonych elementach.

«  |